GTNL – zdjęcie

Tego zdjęcia dotąd nie publikowaliśmy… mina Dody bezcenna ;)