GTNL – zdjęcie

on

Tego zdjęcia dotąd nie publikowaliśmy… mina Dody bezcenna ;)