Akcja Katolicka PRZEPRASZA Dodę!

Akcja Katolicka na długo przed 11 sierpnia, kiedy to w Klwowie odbyć się miał kolejny koncert Dody w ramach trasy Fly High Tour, postanowiła bezpodstawnie oprotestować wydarzenie, rozsyłając do mediów głośny apel zawierający kłamliwe zarzuty. Organizatorzy protestu pisali w nim, iż podczas swoich występów Doda wyśmiewa Pismo Święte – czego NIGDY nie robiła. Ich protest nie przyniósł zamierzonych skutków, a jak szacują organizatorzy koncert Dody, który odbył się w przyjaznej atmosferze, oglądała rekordowa liczba 25 tysięcy widzów. Nie mogliśmy jednak zostawić tej sprawy bez interwencji.

Wreszcie na stronie Akcji Katolickiej w Radomiu pojawiło się następujące sprostowanie:

„W wystosowanym przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Klwowie proteście przeciw koncertowi p. Doroty Rabczewskiej, który miał miejsce w naszej miejscowości w dniu 11.08.2013, użyliśmy sformułowania, iż artystka w przeszłości obrażała na koncertach uczucia religijne katolików, m.in. swoimi wypowiedziami o Piśmie św., za co została skazana prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie w 2012 r., gdy tymczasem wspomniany wyrok faktycznie nie odnosił się do zachowań podczas koncertów, lecz słów wypowiedzianych na temat Biblii w wywiadzie udzielonym przez p. Dorotę Rabczewską dla serwisu internetowego „Dziennik.pl”.
Przepraszamy zatem za błędną informację w tej kwestii.
Sławomir Szymczyk,
Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
w Klwowie”

Co więcej, pod sprostowaniem możemy przeczytać komentarz Jerzego Skórkiewicza, prezesa DIAK w Radomiu:

„ Jako Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej wyrażamy ubolewanie, iż zamieszczając treść protestu, nie wykazaliśmy należytej staranności, by sprawdzić prawdziwość wszystkich zawartych w nim informacji.”

Mamy nadzieję, iż w przyszłości nie będzie już dochodziło do sytuacji, gdy ktoś rozpowszechnia kłamstwa na temat działalności Dody, która na scenie pozostaje apolityczna i areligijna.

Queen Team