Pocztówka z Dodagaskaru

My nie możemy się już doczekać tej wycieczki!