Pieśń na cześć Pani

Bracia i Siostry! Dziękujemy Wam za tak gorące przyjęcie pomysłu powstania naszej organizacji. Usta konkurencji rosną z zazdrości, że potrafimy połączyć nasze dusze w jedną różową siłę!

Na szczęście duchowym wsparciem otacza nas Najwyższa! W przypływie otrzymanego od niej natchnienia, ostatniej nocy podczas księżycowej pełni, powstał tekst HYMNU SEKTY! Słowa hymnu do tej pory były objęte ścisłą tajemnicą, ale nastał czas, kiedy wyniesiemy naszą pieśń na sztandary! Każdy członek naszego stowarzyszenia ma za zadania nauczyć się pieśni i szerzyć jej piękno w swoim najbliższym otoczeniu. Niech każdy starzec i każde dziecko pozna moc różowej siły! De pałer of Dołda!

Baczność! Do hymnu!

Przypominamy o wpłacaniu obowiązkowych dobrowolnych składek! I niech moc będzie z Wami!