OŚWIADCZENIE

on

Informujemy, że Pan Jakub Majoch nie jest osobą upoważnioną do reprezentowania Pani Doroty Rabczewskiej, a pełnomocnictwa, które mogą być przez niego przedkładane nie uprawniają do dokonywania jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych w imieniu Pani Doroty Rabczewskiej.

W szczególności jednak Pan Jakub Majoch nie jest osobą upoważnioną do pobierania w imieniu Pani Doroty Rabczewskiej jakichkolwiek zaliczek, zadatków lub płatności. Na uwagę zasługuje fakt, że Pan Jakub Majoch nie jest członkiem zarządu ani wspólnikiem spółki Hapro Media Polska sp. z o.o., z którą Pani Dorota Rabczewska negocjowała umowę managerską (do jej podpisania nigdy jednak nie doszło). Pan Jakub Majoch nie został również ujawniony w krajowym rejestrze sądowym jako prokurent tej spółki.

Informujemy ponadto, że Pani Dorocie Rabczewskiej nigdy nie został przedstawiony prezes zarządu spółki Hapro Media Polska sp. z o.o., a zarazem jedyny jej wspólnik – Pan Andrzej Majoch i nigdy nie konsultowała z nim jakichkolwiek projektów umów, stąd też wszelkie czynności dokonywane bez jej wiedzy i akceptacji traktuje jako nieważne.

W związku z powyższym, wszystkie osoby, które od dnia 10 sierpnia 2011 roku dokonywały czynności prawnych z Panem Jakubem Majochem lub Panem Andrzejem Majochem, działającymi w imieniu Pani Doroty Rabczewskiej, proszone są o niezwłoczne skontaktowanie się z managmentem Artystki, celem weryfikacji zawartych umów lub porozumień.