jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

on

13.03.2009 LODZ , MANUFAKTURA , SKLEP BIG STAR , PROMOCJA NOWEJ LINII PRODUKTOW , SPOTKANIE Z DODA .
NZ. DODA – DOROTA RABCZEWSKA
FOT. MARCIN STEPIEN / AGENCJA GAZETA