D + M?

Czy Doda wróci do Mai Sablewskiej? Oddajmy głos samym zainteresowanym:

UPDATE:
TUTAJ macie również wytłumaczenie od pani Wandy.