Kolejne zwycięstwo Dody

on

W dniu 12 marca 2010 r. odbyła się rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie w sprawie z powództwa Doroty Rabczewskiej przeciwko wydawcy dziennika „Fakt”- Spółce Axel Springer Sp. z o.o. w sprawie dotyczącej artykułu, jaki ukazał się świątecznym wydaniu gazety „Fakt” dnia 24-26 grudnia 2005 r. zatytułowanym „ To już koniec miłości”.
Apelacja została wniesiona przez wydawnictwo, które kwestionowało zasadność powództwa, podnosząc w szczególności, że z charakteru scenicznego wizerunku Powódki wynika domniemana zgoda na naruszenie sfery jej prywatności.
Sąd nie przychylił się do twierdzeń pozwanego i oddalił apelację. W uzasadnieniu ustnym podkreślono, ze p. Dorocie Rabczewskiej, jak każdemu innemu obywatelowi przysługuje prawo do prywatności, a artykuł w „Fakcie” stanowił naruszenie jej dobrego imienia.
W związku z tym, wydawnictwo zostało zobowiązane do o zamieszczenia na jego koszt, w terminie czternastu dni od uprawomocnienia się wyroku ogłoszenia o treści:
„ Spółka Axel Springer Polska Sp. z o.o. przeprasza Panią Dorotę Rabczewską za naruszenie Jej dóbr osobistych w wydaniu świątecznym gazety Fakt z dn. 24-26 grudnia 2005 r. poprzez publikację obraźliwych i kłamliwych informacji o rzekomym rozpadzie Jej małżeństwa” w dzienniku Fakt Gazeta Codzienna w wydaniu piątkowym na stronie 8 w formacie 252 x 339,3 mm w ramce i pogrubioną czcionką;
Ponadto, za naruszenie jej dóbr osobistych Sąd przyznał p. Dorocie Rabczewskiej 30 tys. zł tytułem zadośćuczynienia. Wyrok jest prawomocny.

MANAGEMENT
doda.net.pl