Oświadczenie w sprawie wyroku

on

Na oficjalnej stronie pojawiło się oświadczenie w sprawie wyroku sądowego:

“W dniu 14 stycznia 2010 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie z powództwa Doroty Rabczewskiej przeciwko Murator S.A., wydawcy dziennika Super Express. Sąd potwierdził fakt naruszenia dóbr osobistych powódki publikacjami w gazecie Super Express z dnia 6 lutego 2008 r. oraz z dnia 19 lutego 2008 r. Nakazał pozwanemu przeproszenie powódki poprzez wydanie oświadczenia następującej treści:

“Zarząd Spółki Akcyjnej Murator w Warszawie przeprasza Panią Dorotę Rabczewską za naruszenie Jej dóbr osobistych w gazecie Super Express w dniu 6 i 19 lutego 2008 r. poprzez publikację nieprawdziwych i naruszających dobra osobiste informacji o Jej stroju na imprezie z okazji rozdania nagród Telekamery Tele Tygodnia 2008 ”

Zgodnie z treścią wyroku oświadczenie ma zostać opublikowane w dzienniku Super Express na stronie 16 w formacie 256×345 mm w ramce i pogrubioną czcionką w terminie 14 dni. Wyrok jest prawomocny.

MANAGEMENT”